ĐBQH Nguyễn Công Long chất vấn Bộ trưởng Bộ KH-CN việc chi 100 đồng thì chỉ có 13 đồng cho nghiên cứu, còn lại cho bộ máy, chi thường xuyên.

nguyen cong long
Đại biểu Nguyễn Công Long (đoàn Đồng Nai). (Ảnh: quochoi.vn)

Ngày 7/6, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt.

Đại biểu Nguyễn Công Long (đoàn Đồng Nai) cho biết trong giai đoạn 2021 – 2026, tổng kinh phí dành cho các các, bộ, cơ sở chỉ có khoảng 13% dành cho nghiên cứu. Có nghĩa là 100 đồng thì chỉ 13 đồng cho nghiên cứu, còn lại là cho bộ máy, cho chi thường xuyên. “Vậy trách nhiệm của Bộ như thế nào và giải pháp trong những năm tới là gì?”, ông Long đặt câu hỏi.

khoa hoc cong nghe huynh thanh dat
Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt. (Ảnh: quochoi.vn)

Trả lời, ông Đạt cho rằng lĩnh vực khoa học công nghệ có tính đặc thù về tài chính. Nghiên cứu khoa học không thể tính toán một cách định lượng chính xác như các hoạt động sản xuất khác.

“Rất khó để chúng ta xây dựng các định mức cũng như tính toán hiệu quả, lợi nhuận. Trong quá trình xây dựng thuyết minh, quá trình quản lý đề tài, ngay cả việc nghiệm thu đề tài, việc xác định lợi nhuận, hiệu quả kinh tế nó phải ở trong tương lai”, ông Đạt nói.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (đoàn Long An) chất vấn về việc xác định mức chi đầu tư phát triển và tỷ lệ phần trăm tổng chi nhà nước cho KH-CN từ năm 2017 đến nay cũng như hướng xử lý tình trạng phân bổ kinh phí sự nghiệp dàn trải.

Trả lời, ông Đạt nhìn nhận đây là vấn đề thực tế tại Việt Nam. Bộ KH-CN đã có giải pháp để thời gian tới, ngân sách tiền chi cho các nhiệm vụ KH-CN đảm bảo được hiệu quả.

Theo đó, giải pháp được Bộ KH-CN đưa ra là phê duyệt 19 chương trình KH-CN với mục tiêu, yêu cầu, dự kiến sản phẩm… với những nội dung cụ thể. Đây là cơ sở để hình thành khung số lượng, tầng ngân sách nhà nước bố trí cho các nhiệm vụ khoa học.

Lê Hoàn