Đã an táng quân nhân Trần Đức Đô theo nghi thức quân đội

Lễ an táng diễn ra tại nghĩa trang làng Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.