Mức thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI với mức cao nhất 411.340.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

tien viet nam
(Ảnh minh họa: shoutterstock)

Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng vừa công bố mức thưởng Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, mức thưởng cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI với 411.340.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân mức thưởng 11.189.000 đồng.

Đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng cao nhất 44 triệu đồng và thấp nhất 500.000 đồng; bình quân mức quản lý 9.023.000, người lao động 4.953.000 đồng.

Đối với doanh nghiệp cổ phần có vốn góp Nhà nước, mức thưởng cao nhất 50 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng, bình quân quản lý 11.133.000 và người lao động 7.216.000 đồng.

Doanh nghiệp tư nhân, mức thưởng cao nhất 110 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng, bình quân quản lý 14.858.000, người lao động 8.883.000 đồng.

Minh Long

Xem thêm: