Theo công bố, trong sáu vùng của Việt Nam, vùng trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất.

viet nam con hon 158 trieu ho ngheo va can ngheo da chieu
Tuyến đường huyện ĐH.32 đi qua địa phận xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình lầy lội khi trời mưa khiến người dân đi lại khó khăn, hồi năm 2022. (Ảnh: baolangson.vn)

Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025.

Trong đó, tỷ lệ nghèo đa chiều tính chung (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) là 5,71%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.586.336 hộ.

Xét theo các vùng, Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất, chiếm 18,20%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 587.952 hộ.

Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ nghèo đa chiều là 1,87%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 129.779 hộ.

Tỷ lệ nghèo đa chiều tại khu vực Bắc Trung Bộ là 8,03%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 460.456 hộ.

Tại khu vực Tây Nguyên, có tỷ lệ nghèo đa chiều là 12,46%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 195.795 hộ.

Tại vùng Đông Nam Bộ, tỷ lệ nghèo đa chiều là 0,23%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 10.791 hộ. Còn tại Đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ nghèo đa chiều là 4,15%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 201.563 hộ.

Tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước là 2,93%; tổng số hộ nghèo là 815.101 hộ.

Tỷ lệ hộ cận nghèo chung cả nước là 2,78%; tổng số hộ nghèo là 771.235 hộ.

Minh Long