UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trịnh Đình Mao, cựu Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và kỷ luật khiển trách ông Hoàng Văn Đăng, Phó Giám đốc Sở TN&MT.

ong trinh dinh mao
Ông Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định cho ông Trịnh Đình Mao (ảnh trái) giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, hồi năm 2016. Ông Mao từng hứa cùng Thường trực, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu xây dựng giai cấp nông dân Vĩnh Phúc ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.(Ảnh: baovinhphuc.com.vn)

Ngày 1/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức khiển trách.

Lý do, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về hoạt động của Đảng đoàn; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Hội nông dân tỉnh có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước ở cơ quan Hội Nông dân tỉnh”.

Trước đó, tại họp kỳ thứ 17 ngày 24/3, UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trịnh Đình Mao, cựu Bí thư Đảng đoàn, cựu Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Nguyễn Duy Tài, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh.

Ông Trịnh Đình Mao chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Duy Tài chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Hội Nông dân tỉnh thuộc trách nhiệm Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Hoàng Văn Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc Sở TN&MT.

UBKT Tỉnh ủy cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Khung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

Đảng ủy bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở TN&MT, Quy chế làm việc của Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và một số chi nhánh trực thuộc có khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Sông Lô; Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Phạm Toàn