Ở Ấn Độ thời cổ đại, sự phân biệt giai cấp xã hội rất nghiêm ngặt. Giai cấp thấp nhất, nghèo nhất và cũng bị các giai cấp khác coi thường nhất là Sudra (Thủ đà la tộc). Phần lớn họ đều là người làm thuê hoặc nô lệ. Họ phải làm những công việc nặng nhọc, khó khăn nhất và còn thường xuyên bị ngược đãi thậm tệ.

phật thích ca mâu ni
(Hình minh họa: Qua mypaper.m.pchome.com)

Có một câu chuyện Phật giáo xảy ra vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế như sau:

Ở thành Sravasti (Xá Vệ), có một người Sudra (thấp nhất trong bốn đẳng cấp Hinđu) tên là Niti. Công việc của anh ta là chở phân cho người ta – một công việc thấp kém nhất mà không một ai muốn làm. Người đàn ông này là một người lương thiện, tử tế và bình thường nói rất ít, chỉ cất lời khi thật cần thiết.

Một lần, trong lúc thiền định, Phật Thích Ca Mâu Ni quan sát Niti và thấy nghiệp lực của anh ta gần như đã được trả hết. Điều đó có nghĩa là anh ta đã sắp đến lúc thoát khỏi bể khổ. Phật Thích Ca Mâu Ni và đệ tử Anan của ngài đi đến thành Sravasti. Họ cùng đi đến con phố nơi Niti trú ngụ. Khi gặp được người đàn ông này, Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi anh ta: “Này Niti, anh có nguyện ý xuất gia không? Anh có muốn thoát khỏi nơi bể khổ này không?”

Niti trả lời với vẻ xấu hổ, ngượng ngùng: “Đức Phật, Ngài là cao quý và tôn kính. Thậm chí đệ tử của Ngài cũng là gia đình hoàng tộc. Thân phận của tôi thấp kém, sao tôi có thể sánh với họ được? Sao tôi lại có diễm phúc trở thành người tu hành và thoát khổ được?”

Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Phật Pháp như nước tinh khiết. Nó có thể gột sạch mọi dơ bẩn. Vô luận là vật gì trên thế gian này, một khi được tẩy sạch bằng nước tinh khiết, thì nó lại mới tinh khôi.

Phật Pháp giống như ngọn lửa. Nó có thể đốt cháy mọi thứ. Vô luận là vật gì đi nữa, một khi nó chạm phải lửa thiêng, ngay lập tức nó sẽ trở nên thuần tịnh.

Phật Pháp là công bằng nhất. Nó không phân biệt giàu nghèo. Bất cứ một ai, chỉ cần anh ta tin tưởng vào Phật Pháp, muốn thoát khỏi bể khổ, và tu luyện tinh tấn, đều có thể xuất gia trở thành người tu hành.”

Niti cảm động sâu sắc trước những lời của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cuối cùng, anh ta đã theo Phật Thích Ca Mâu Ni về tịnh xá, xuống tóc và trở thành một người tu hành. Anh ta luôn lắng nghe lời giảng của Phật Thích Ca Mâu Ni và tu luyện với tâm thanh tịnh, dần dần đạt ngộ. Anh ta không chỉ hiểu được Pháp mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng mà anh ta còn có thể hành xử một cách nghiêm túc theo những lời dạy bảo đó. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông thấp hèn ấy đã giác ngộ đến tầng La Hán.

phật thích ca mâu ni
Cảnh tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai ngộ (Hình minh họa: Qua pictagra.com)

Những người khác đã bất mãn và không thể chấp nhận được việc Niti trở thành người tu hành. Họ suy nghĩ rằng, sao một người thuộc tầng lớp thấp kém như vậy lại có thể trở thành người tu hành rồi lại được Đức Phật và người khác hỗ trợ? Họ không thể chấp nhận được điều này nên họ đến gặp nhà vua để nhà vua nói với Phật Thích Ca Mâu Ni không được chấp nhận Niti làm đệ tử.

Nhà vua đi xe đến tịnh xá của Phật Thích Ca Mâu Ni và rất ngạc nhiên khi thấy một tu sĩ đi vào đi ra một hòn đá. Khi nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, nhà vua chào Ngài, rồi chắp hai tay hỏi Thích Ca Mâu Ni: “Người vừa đến thông báo cho ngài là tôi đã đến có thật nhiều thần thông. Xin hỏi Ngài tôn hiệu của người ấy được không?”

Phật Thích Ca Mâu Ni mỉm cười nói với nhà vua: “Đức vua, ngài đến đây với một lý do. Ngài muốn hỏi tôi vì sao tôi lại cứu độ một người mà ngài cho rằng thuộc đẳng cấp thấp kém nhất. Nhưng tôi không quan tâm người đó có giàu nghèo ra sao. Họ tất cả đều như nhau trong con mắt tôi. Nhà tu hành mà người vừa hỏi tên là Niti, và anh ta đã đạt tầng La Hán. Người mà ngài vừa thấy chính là anh ta đấy.”

Sau khi nghe lời giải thích của Thích Ca Mâu Ni, nhà vua ca ngợi lòng nhân đức vĩ đại của Đức Phật, sự từ bi vô lượng của Phật Pháp và những việc làm độ nhân của Phật Thích Ca Mâu Ni.

Qua câu chuyện này, chúng ta nhận thấy Phật Pháp mang theo trí huệ vô lượng, vô hạn và sức mạnh vô biên. Phật Pháp có thể biến một người nô lệ tầm thường thành một vị La Hán có sức mạnh phi thường. Phật Pháp cứu độ thế nhân không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng tôn giáo, gốc gác và giàu nghèo. Lòng từ bi của Phật Pháp hiện diện ở mọi nơi.

Hàng ngàn năm nay, người ta vẫn nghĩ Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy con người Phật Pháp, nhưng ông lại nói mình chưa từng dạy một Pháp nào trong đời mình cả. Vậy Phật Pháp là gì? Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói với các đệ tử rằng, Pháp của ông không thể độ nhân vào thời kỳ Mạt Pháp. Đến thời kỳ Mạt Pháp, Chuyển Luân Thánh Vương, Vua của các vị vua trong toàn vũ trụ, sẽ hạ thế dưới tên của Phật Di Lặc để truyền Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Ngày nay, hoa Ưu Đàm, một loài hoa phúc lành và siêu nhiên, ba nghìn năm mới nở một lần (theo kinh Phật giáo) đã báo hiệu Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế để Chính Pháp, cứu độ thế nhân. Phải chăng những lời mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói đã ứng nghiệm?

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: