Năm 1884, ông Charles-Edouard Hocquard theo đoàn lính viễn chinh Pháp tới xâm chiếm Việt Nam. Ngoài việc là một bác sĩ quân y, ông còn là một nhiếp ảnh gia. Ông đã chụp nhiều hình ảnh lịch sử quan trọng duy nhất còn lại về thành Hà Nội giai đoạn 1884-1885, và chúng trở thành kho tư liệu và đề tài cho các hoạ sĩ căn cứ để vẽ nên những loạt tranh minh hoạ vô cùng phong phú cho cuốn sách ‘Une campagne au Tonkin’ (Một chiến dịch ở Bắc Kì), xuất bản tại Paris, Pháp năm 1892.

Một chiến dịch ở Bắc Kì bao gồm 247 bức tranh in bản kẽm do nhiều họa sĩ vẽ, miêu tả nhiều mặt của xã hội Bắc Kì và một phần Huế, cùng những hoạt động của quân đội viễn chinh Pháp tại Việt Nam.

Dưới đây là một số bức tranh trong cuốn sách, được trích dẫn với tiêu chí thể hiện cuộc sống và một số kiến trúc truyền thống của người Việt Nam:

Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 1 Mot chien dich bac ky 49 image Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 1 Mot chien dich bac ky 47 image 1 Mot chien dich bac ky 46 image 1 Mot chien dich bac ky 45 image 1 Mot chien dich bac ky 44 image 1 Mot chien dich bac ky 43 image 1 Mot chien dich bac ky 42 image Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885>> Người Việt đầu thế kỉ 20 trong hồi ký của một vị Toàn quyền Đông Dương 1 Mot chien dich bac ky 40 image Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 1 Mot chien dich bac ky 38 image 1 Mot chien dich bac ky 37 image 1 Mot chien dich bac ky 36 image 1 Mot chien dich bac ky 35 image 1 Mot chien dich bac ky 34 image 1 Mot chien dich bac ky 32 image 1 Mot chien dich bac ky 31 image 1 Mot chien dich bac ky 29 image 1 Mot chien dich bac ky 28 image 1 Mot chien dich bac ky 27 image

1 Mot chien dich bac ky 25 image 1 Mot chien dich bac ky 24 image 1 Mot chien dich bac ky 23 image 1 Mot chien dich bac ky 21 image 1 Mot chien dich bac ky 19 image 1 Mot chien dich bac ky 17 image 1 Mot chien dich bac ky 16 image 1 Mot chien dich bac ky 15 image 1 Mot chien dich bac ky 14 image Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885

Theo bài viết Tranh minh hoạ trong cuốn ‘Một chiến dịch ở Bắc Kì’
Đăng trên Facebook Hà Vũ Trọng

Tư liệu tham khảo

Xem thêm: