Hai nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ đề xuất luật yêu cầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) công bố tất cả tài liệu về nguồn gốc của COVID-19, nếu không Bộ này sẽ phải nộp 1 triệu USD mỗi ngày.

Embed from Getty Images

(Dân biểu Cộng hòa Chip Roy/Ảnh: Getty Images)

Dân biểu Texas Chip Roy và Thượng Nghị sĩ bang Kansas Roger Marshall phát biểu với Fox News Digital rằng Đạo luật minh bạch nguồn gốc  COVID-19 của họ sẽ yêu cầu HHS công bố tất cả hồ sơ liên quan đến sự xuất hiện của virus.

Ông Roy nói với Fox News: “Hệ thống y tế công tiếp tục che giấu sự thật liên quan đến nguồn gốc COVID-19, về việc phát triển vắc-xin, khẩu trang và về đại dịch nói chung. Đạo luật này sẽ loại bỏ những rào cản quan liêu và cuối cùng để người dân Mỹ theo đuổi sự thật ở bất cứ nơi nào nó có thể dẫn đến.”

Thượng Nghị sĩ Marshall cho rằng có sự che đậy liên tục về nguồn gốc của virus, dẫn đến gần 7 triệu ca tử vong trên toàn thế giới, và người Mỹ xứng đáng được biết sự thật.

“Luật này của chúng tôi yêu cầu HHS công khai tất cả hồ sơ của cơ quan về nguồn gốc COVID-19, việc che đậy nguồn gốc đại dịch và các nghiên cứu về virus corona, bao gồm cả việc phát triển vắc-xin. Đã đến lúc phải đưa ra câu trả lời muộn màng – đây là vấn đề an ninh quốc gia”, trích lời ông Marshall.

Fox News đưa tin rằng luật này sẽ yêu cầu hồ sơ liên quan đến các nhà nghiên cứu bị nhiễm bệnh ở Vũ Hán, Trung Quốc, trong mùa thu năm 2019, và bất kỳ nhà nghiên cứu nào gặp trình trạng như vậy, tên của họ, tên phòng thí nghiệm và vai trò của nhà nghiên cứu tại đó, cũng như các triệu chứng và ngày khởi phát triệu chứng.