Chính phủ Việt Nam vừa ban hành quy định mới về việc lãnh đạo, cán bộ mua và sử dụng ô tô công. Trong đó, quy định một số chức danh được mua ô tô công không quy định mức giá và sử dụng trọn đời. Một số chức danh lãnh đạo được mua ô tô công từ 1,25 đến 1,6 tỷ đồng/xe, thay mức cũ từ 920 triệu đến 1,1 tỷ đồng (tăng từ 330 đến 500 triệu).

4 chuc danh lanh dao vn duoc dung o to cong khong quy dinh muc gia tron doi
Chính phủ Việt nam ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô công. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Ngày 26/9, Chính phủ Việt nam ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô công.

Theo Nghị định, 4 chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô không quy định mức giá, cả khi đã nghỉ hưu gồm: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh được sử dụng ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá gồm: Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng Viện KSND tối cao; Phó chủ tịch nước; Phó thủ tướng; Phó chủ tịch Quốc hội.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác

Ngoài các chức danh nêu trên, nghị định còn quy định các chức danh được sử dụng ô tô trong thời gian công tác với giá từ 1,25 đến 1,6 tỷ đồng. Mức này tăng từ 330 đến 500 triệu so với quy định năm 2019 (từ 920 đến 1,1 tỷ đồng).

Chức danh được sử dụng ô tô trong thời gian công tác với giá 1,6 tỷ đồng gồm:

Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban; Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng ban Dân nguyện).

Chức danh được sử dụng ô tô giá 1,55 tỷ đồng gồm:

Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán nhà nước; Trưởng tổ chức chính trị – xã hội trung ương được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; Phó chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư tỉnh, thành ủy, Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Hà Nội và TP.HCM, các chức danh Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cũng được sử dụng xe 1,55 tỷ đồng.

Chức danh được sử dụng ô tô 1,5 tỷ đồng gồm:

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại và đi công tác

Chính phủ Việt Nam cũng quy định các chức danh được sử dụng ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan, đi công tác với mức giá tối đa 1,4 tỷ đồng gồm:

Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chánh án TAND tối cao, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Phó trưởng các tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành uỷ, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ TP. Hà Nội và TP.HCM); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn); Trợ lý các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Trợ lý Thường trực Ban Bí thư.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thẩm phán TAND tối cao, Kiểm sát viên Viện KSND tối cao.

Chức danh được sử dụng xe ô tô với giá mua tối đa 1,25 tỷ đồng/xe gồm:

Tổng Cục trưởng, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Thường trực các Ủy ban của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (sau đây gọi là tập đoàn kinh tế).

Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, TP.HCM; Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân; Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Trưởng Ban chuyên trách hoặc Ủy viên chuyên trách các ban chỉ đạo ở Trung ương; Phó Trưởng ban chuyên trách hoặc Ủy viên chuyên trách các ban chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo; Trợ lý các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Giám đốc Truyền hình Quốc hội; Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội; Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng ở các Đảng ủy: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nếu các chức danh này tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng ô tô thì lãnh đạo các đơn vị sẽ quyết định. Trường hợp tất cả các chức danh của từng bộ, cơ quan trung ương, tổng cục, tỉnh thành, tập đoàn kinh tế khoán kinh phí cho toàn bộ công đoạn thì không trang bị xe phục vụ chức danh.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/11.

Khánh Vy