Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an công bố đã yêu cầu các bộ ngành, UBND các tỉnh thành điều chỉnh quy định theo hướng không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Việc cơ quan đăng ký cư trú thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp khi người dân sửa đổi thông tin đã tiến hành từ ngày 1/7/2021 tới nay.

so ho khau
Từ ngày 1/7/2021, nếu người dân làm các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì các sổ này sẽ bị thu hồi, không cấp mới. (Ảnh: Người dân ghi lại/Trí Thức VN)

Theo tin công bố ngày 8/9, C06 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, sở, ban, ngành khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của người dân thì căn cứ vào thông tin trên thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử; số định danh cá nhân; xác nhận thông tin về cư trú; nghiên cứu, sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư… để xác định nơi cư trú của công dân.

C06 đề nghị các bộ ngành rà soát, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với quy định của Luật cư trú 2020, không yêu cầu công dân xuất trình sổ thường trú, tạm trú.

Ngoài ra, C06 thúc giục các cơ quan, ban ngành đẩy nhanh tiến độ đảm bảo về hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin hệ thống để triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Việc kết nối này nhằm mục đích sử dụng thông tin về cư trú của công dân thay cho yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và công tác chuyên môn” – theo nội dung văn bản.

7 cách thay thế sổ hộ khẩu

Cũng trong văn bản thông báo ngày 8/9, C06 hướng dẫn các bộ ngành 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Thứ nhất, các cơ quan sử dụng thẻ CCCD gắn chip là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú của công dân. Khi công dân xuất trình thẻ CCCD theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về CCCD.

Thứ hai, các cơ quan sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chip. Các thông tin gồm số CCCD, số CMND 9 số, họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú…

Thứ ba, các cơ quan có thể sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD có gắn chip để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Công an cấp huyện hiện đã được trang bị và đang sử dụng loại thiết bị này.

Thứ tư, người dân có thể tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Thứ năm, người dân sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên thiết bị điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Thứ sáu, người dân được sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú để yêu cầu các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Để có giấy này, công dân đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước (không phụ thuộc vào nơi cư trú) để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết.

Thứ bảy, các cơ quan nhà nước, công dân sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử.

Kể từ 1/7/2021, thời điểm Luật Cư trú có hiệu lực, khi công dân làm các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy đã được cấp trước ngày 1/7/2021 vẫn được sử dụng và có giá trị cho đến hết ngày 31/12/2022.

Ngày 6/9 vừa qua, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 8 của Chính phủ, báo giới đề cập đến bất cập khi người dân bị thu sổ hộ khẩu theo quy định, nhưng khi giao dịch dân sự (như mua bán nhà…) thì vẫn bị yêu cầu phải xuất trình sổ hộ khẩu.

Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định về quy định thu hồi sổ hộ khẩu khi có sửa đổi dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ, thừa nhận có những trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu không đúng quy định, gây phiền hà cho người dân. Ông Xô cho hay ngày 22/8 vừa qua, C06 đã đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp các phương thức sử dụng thông tin thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi làm thủ tục hành chính, giao dịch đất đai…

Nguyễn Quân