Ngày 27/10, người dân Hồng Kông tiếp tục hoạt động kháng nghị, diễu hành “Truy cứu cảnh sát, Bảo vệ dân chúng, Đồng hành cùng phóng viên” và hoạt động “Hội truy điệu hạc giấy tự do”. 

Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, người dân Hồng Kông bắt đầu diễu hành từ Salisbury Garden, nội dung hoạt động lần này là truy cứu cảnh sát Hồng Kông sử dụng bạo lực. Hình ảnh một thanh niên bị cảnh sát chống bạo động trước nhà hàng ở Bán đảo Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)

Hoạt động diễu hành bắt đầu lúc 3:00 chiều, khởi hành từ Salisbury Garden. Nội dung hoạt động ngoài nhắm vào hành động đánh lén của cảnh sát đối với người dân và phóng viên, cũng nhắc đến đồng hành cùng Hồi giáo. Hoạt động này khi chưa bắt đầu, cảnh sát đã tiến hành lục soát đối những thị dân tới tham gia, sau đó còn đuổi đánh người, bắn nhiều đạn hơi cay.

Cảnh sát từng có thời điểm được điều động đến các khu vực đường Nathan, Mong Kok, Yau Ma, thậm chí còn dùng đến cả xe phun vòi rồng, xe bọc thép đến hiện trường.

Hoạt động gấp hạc giấy bắt đầu lúc 4:00 chiều, tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade).

Sau buổi trưa ngày 27, bên ngoài hiện trường tập trung tại Salisbury Garden, có hơn 100 cảnh sát che mặt bố ráp xung quanh, và tiến hành chặn đường kiểm tra người dân đi trên đường  Salisbury. Sáng sớm ngày 27, trên ngọn đồi Beacon Hill đối diện với tòa nhà Phoenix House trên đường Lung Cheung thuộc Kowloon Tong, có người dân đã treo tấm biểu ngữ giấy đen chữ trắng, trên đó viết “Cảnh sát Hồng Kông cố ý mưu sát”, sau đó bị tháo xuống.

Một số hình ảnh chiều ngày 27/10:

bieu tinh hong kong 27 10 2
Biển đèn trên đường Nathan ở Tiêm Sa Chủy (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Biển đèn trên đường Nathan ở Tiêm Sa Chủy (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Người kháng nghị tập trung tại Mong Kok (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát bắn đạn hơi cay ở khu vực đường Nathan. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát bắn đạn hơi cay ở khu vực đường Nathan. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát bắn đạn hơi cay ở khu vực đường Nathan. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát bắn đạn hơi cay ở khu vực đường Nathan. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Chiều ngày 27/10, người dân Hồng Kông tập trung tại Salisbury Garden để cùng diễu hành với nội dung “Truy cứu cảnh sát sử dụng bạo lực”. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Chiều ngày 27/10, người dân Hồng Kông tập trung tại Salisbury Garden để cùng diễu hành với nội dung “Truy cứu cảnh sát sử dụng bạo lực”. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Biểu ngữ “Quang phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại”. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Chiều ngày 27/10, người dân Hồng Kông tập trung tại Salisbury Garden để cùng diễu hành với nội dung “Truy cứu cảnh sát sử dụng bạo lực”. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Chiều ngày 27/10, người dân Hồng Kông tập trung tại Salisbury Garden để cùng diễu hành với nội dung “Truy cứu cảnh sát sử dụng bạo lực”. Cảnh sát giơ cảnh báo bắn đạn hơi cay. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát bắn đạn hơi cay. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát khống chế người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát khống chế người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hình ảnh cảnh sát đối đầu với người dân. (Ảnh Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát chặn người dân để kiểm tra. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát chặn người dân để kiểm tra. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát đứng chặn người đi đường để lục soát từ khu vực đường Hải Phòng đến khu vực trụ sở cảnh sát tại Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Lượng lớn cảnh sát trấn thủ trên phố Shantung ở Mong Kok. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát tại khu vực đường Hải Phòng ở Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát tại khu vực đường Hải Phòng ở Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát tại khu vực đường Hải Phòng ở Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Biểu ngữ “Chính nghĩa tất thắng”. (Ảnh: Epoch Times)

Hoạt động gấp hạc giấy:

Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
gap hac giay 27 10 4
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 27/10, hàng trăm người đã tập trung tại Công viên bãi biển Kwun Tong (Kwun Tong Promenade) để tổ chức gấp hạc giấy, tưởng niệm những người bị thương hoặc tử vong trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)

Trí Đạt (theo Epoch Times)

Xem thêm: