Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết vào thứ Sáu (14/6), tự động ghi danh nam thanh niên vào nghĩa vụ quân sự có chọn lọc đối với nam giới từ 18 đến 26 tuổi.

khó ngủ
Nam giới Hoa Kỳ từ 18 đến 26 tuổi sẽ được tự đông ghi danh nhập ngũ, theo nghị quyết mới được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua (14/6). (Ảnh: Bumble Dee/ Shutterstock)

Nam thanh niên hiện đã được yêu cầu phải đăng ký trên hệ thống tuyển chọn nếu họ từ 18 đến 25 tuổi, nhưng nghị quyết mới sẽ tự động ghi danh họ. Mặc dù lệnh nhập ngũ đã không được sử dụng trong nửa thế kỷ, nhưng nó được coi là trọng tội nếu một người đàn ông đủ điều kiện không đăng ký, Fox News đưa tin.

Nghị quyết này được đưa vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA), được phê duyệt ngân sách quốc phòng cho năm tài chính tiếp theo và bao gồm các ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Đạo luật NDAA đã được Hạ viện thông qua với 217 phiếu thuận và 199 phiếu chống.

“Bằng cách sử dụng các cơ sở dữ liệu liên bang có sẵn, cơ quan [Dịch vụ Tuyển chọn] sẽ có thể đăng ký tất cả các cá nhân được yêu cầu và giúp đảm bảo rằng bất kỳ đợt tuyển quân nào trong tương lai đều công bằng và bình đẳng”, Dân biểu Dân chủ Pennsylvania Chrissy Houlahan cho biết trong cuộc tranh luận về nghị quyết vào tháng Năm. “Điều này cũng sẽ cho phép chúng tôi tái phân bổ nguồn lực — về cơ bản là tiền — cho sự sẵn sàng cho huy động … thay vì cho các chiến dịch giáo dục và quảng cáo thúc đẩy việc mọi người đăng ký.”

Đạo luật NDAA cũng bao gồm các biện pháp gây tranh cãi về phá thai, các vấn đề LGBTQ, điều này hạn chế khả năng thông qua tại Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo. Đạo luật cũng bao gồm một khoản tăng lương đáng kể cho các quân nhân, bao gồm mức tăng 19% cho các quân nhân mới nhập ngũ và mức tăng 4,5% cho các quân nhân khác.

“Đạo luật NDAA được Hạ viện thông qua chứa đầy những sửa đổi chống LGBTQ, chống phá thai, chống môi trường và các sửa đổi gây chia rẽ khác chắc chắn sẽ không được Thượng viện thông qua”, Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X. “Chúng ta sẽ phải hợp tác để thông qua luật lưỡng đảng, tôn vinh và tôn trọng tất cả những ai phục vụ để bảo vệ đất nước chúng ta”.

Thanh Tâm, theo JTN